Dokumentacja WebApi

Informacje podstawowe

Definicja WebService’u dostępna jest pod adresem https://biznes.furgonetka.pl/api/soap/v2?wsdl.
Dla testów dostępna jest wersja https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2?wsdl.
Kodowanie: UTF-8
Wersja SOAP: 1.2

Metody

AccountExistsResult accountExists (AccountExistsParams)

AddIntegrationSourceResult addIntegrationSource (AddIntegrationSourceParams)

Method adds data / configuration for specific integration.

AddPackageToTrackingResult addPackageToTracking (AddPackageToTrackingParams)

Metoda służy do dodawania przesyłki do listy śledzonych przesyłek klienta.

Przykład request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:addPackageToTracking>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
        <package_no>662410138982300116942907</package_no>
      </data>
    </ns1:addPackageToTracking>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:addPackageToTrackingResponse>
      <addPackageToTrackingResult>
        <package_id>9544041</package_id>
        <service>dpd</service>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </addPackageToTrackingResult>
    </ns1:addPackageToTrackingResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

CalculatePackageResult calculatePackage (CalculatePackage)

Metoda służy do wyceny przesyłki dla wszystkich przewoźników skonfigurowanych na koncie.

Przykład request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:calculatePackage>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
        <sender>
          <name>Jan Kowalski</name>
          <email>jan@kowalski.pl</email>
          <company>Spinacz.pl</company>
          <street>Polna 1/2</street>
          <postcode>82-300</postcode>
          <city>Elbląg</city>
          <country_code>PL</country_code>
          <county xsi:nil="true"/>
          <phone>500123456</phone>
          <point xsi:nil="true"/>
        </sender>
        <receiver>
          <name>Adam Mickiewicz</name>
          <email>adam@mickiewicz.pl</email>
          <company>Furgonetka.pl</company>
          <street>Błotna 2/3</street>
          <postcode>80-300</postcode>
          <city>Gdańsk</city>
          <country_code>PL</country_code>
          <county xsi:nil="true"/>
          <phone>501214771</phone>
          <point xsi:nil="true"/>
        </receiver>
        <pickup xsi:nil="true"/>
        <type>package</type>
        <parcels>
          <item>
            <weight>2</weight>
            <width>10</width>
            <height>20</height>
            <depth>30</depth>
            <value xsi:nil="true"/>
            <gauge xsi:nil="true"/>
            <description>Opis</description>
            <customer_data xsi:nil="true"/>
          </item>
        </parcels>
        <services>
          <cod>
            <amount>100</amount>
            <iban>iban</iban>
            <name>Jan Kowalski</name>
          </cod>
          <rod>true</rod>
          <additional_handling xsi:nil="true"/>
          <ups_saver xsi:nil="true"/>
          <sending_at_point xsi:nil="true"/>
          <private_shipping xsi:nil="true"/>
        </services>
        <pickup_date xsi:nil="true"/>
      </data>
    </ns1:calculatePackage>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:calculatePackageResponse>
      <calculatePackageResult>
        <services_pricing>
          <item>
            <service>dpd</service>
            <pricing>
              <price>26.68</price>
              <price_net>21.69</price_net>
              <tax/>
            </pricing>
          </item>
          <item>
            <service>fedex</service>
            <pricing>
              <price>23.79</price>
              <price_net>19.34</price_net>
              <tax/>
            </pricing>
          </item>
          <item>
            <service>ups</service>
            <pricing>
              <price>39.32</price>
              <price_net>31.97</price_net>
              <tax/>
            </pricing>
          </item>
        </services_pricing>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </calculatePackageResult>
    </ns1:calculatePackageResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

CancelPackageResult cancelPackage (CancelPackageParams)

Metoda umożliwia anulowanie przesyłek. Jeśli przesyłka jest jeszcze w koszyku to zostanie całkowicie usunięta. W przypadku GLS anulowanie przesyłki może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Przykład 1-request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:cancelPackage>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
        <id>8394812</id>
      </data>
    </ns1:cancelPackage>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład 1-response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:cancelPackageResponse>
      <cancelPackageResult>
        <packages>
          <item>
            <id>8394812</id>
            <errors xsi:nil="true"/>
          </item>
        </packages>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </cancelPackageResult>
    </ns1:cancelPackageResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład 2-request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:cancelPackage>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
        <id>8394390</id>
      </data>
    </ns1:cancelPackage>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład 2-response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:cancelPackageResponse>
      <cancelPackageResult>
        <packages xsi:nil="true"/>
        <errors>
          <item>
            <field>error</field>
            <message>Prośba o anulowanie została odrzucona przez firmę UPS.</message>
          </item>
        </errors>
      </cancelPackageResult>
    </ns1:cancelPackageResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

CreateAccountResult createAccount (CreateAccountParams)

CreateIntegrationOAuthApplicationResult createIntegrationOAuthApplication (CreateIntegrationOAuthApplicationParams)

Metoda służy do zakładania aplikacji OAuth dla wybranych integracji.

Details createPackage (Package)

Metoda służy do tworzenia przesyłek oraz zlecenia ich odbioru.

Przykład dpd-request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:createPackage>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
        <partner_reference_number>test/1517834669</partner_reference_number>
        <service_id>821</service_id>
        <sender>
          <name>Jan Kowalski</name>
          <email>jan@kowalski.pl</email>
          <company>Spinacz.pl</company>
          <street>Polna 1/2</street>
          <postcode>82-300</postcode>
          <city>Elbląg</city>
          <country_code>PL</country_code>
          <county xsi:nil="true"/>
          <phone>500123456</phone>
          <point xsi:nil="true"/>
        </sender>
        <receiver>
          <name>Adam Mickiewicz</name>
          <email>adam@mickiewicz.pl</email>
          <company>Furgonetka.pl</company>
          <street>Błotna 2/3</street>
          <postcode>80-300</postcode>
          <city>Gdańsk</city>
          <country_code>PL</country_code>
          <county xsi:nil="true"/>
          <phone>501214771</phone>
          <point xsi:nil="true"/>
        </receiver>
        <pickup xsi:nil="true"/>
        <user_reference_number xsi:nil="true"/>
        <type>package</type>
        <parcels>
          <item>
            <weight>2</weight>
            <width>10</width>
            <height>20</height>
            <depth>30</depth>
            <value xsi:nil="true"/>
            <gauge xsi:nil="true"/>
            <description>Opis</description>
            <customer_data xsi:nil="true"/>
          </item>
        </parcels>
        <services>
          <cod xsi:nil="true"/>
          <rod xsi:nil="true"/>
          <additional_handling xsi:nil="true"/>
          <ups_saver xsi:nil="true"/>
          <sending_at_point xsi:nil="true"/>
          <private_shipping xsi:nil="true"/>
        </services>
        <label>
          <file_format>PDF</file_format>
          <page_format>A4</page_format>
        </label>
        <regulations_accept>1502183405</regulations_accept>
        <pickup_date xsi:nil="true"/>
      </data>
    </ns1:createPackage>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład dpd-response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:createPackageResponse>
      <createPackageResult>
        <id>8394808</id>
        <partner_reference_number>test/1517834669</partner_reference_number>
        <documents>
          <label>
            <format>pdf</format>
            <content>obcietybase64===</content>
          </label>
          <protocol>
            <format>pdf</format>
            <content>obcietybase64===</content>
          </protocol>
          <cod>
            <format/>
            <content>obcietybase64===</content>
          </cod>
          <regulation>
            <format>pdf</format>
            <content>obcietybase64===</content>
          </regulation>
        </documents>
        <parcels>
          <item>
            <package_no>0000000273058Q</package_no>
            <state>sent</state>
          </item>
        </parcels>
        <pricing>
          <price>13.03</price>
          <price_net>10.59</price_net>
          <tax>23</tax>
        </pricing>
        <pickup_date>
          <date>2018-02-05</date>
          <min_time>14:00</min_time>
          <max_time>16:00</max_time>
        </pickup_date>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </createPackageResult>
    </ns1:createPackageResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład dpd-services-request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:createPackage>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
        <partner_reference_number>test/1517834854</partner_reference_number>
        <service_id>821</service_id>
        <sender>
          <name>Jan Kowalski</name>
          <email>jan@kowalski.pl</email>
          <company>Spinacz.pl</company>
          <street>Polna 1/2</street>
          <postcode>82-300</postcode>
          <city>Elbląg</city>
          <country_code>PL</country_code>
          <county xsi:nil="true"/>
          <phone>500123456</phone>
          <point xsi:nil="true"/>
        </sender>
        <receiver>
          <name>Adam Mickiewicz</name>
          <email>adam@mickiewicz.pl</email>
          <company>Furgonetka.pl</company>
          <street>Błotna 2/3</street>
          <postcode>80-300</postcode>
          <city>Gdańsk</city>
          <country_code>PL</country_code>
          <county xsi:nil="true"/>
          <phone>501214771</phone>
          <point xsi:nil="true"/>
        </receiver>
        <pickup xsi:nil="true"/>
        <user_reference_number xsi:nil="true"/>
        <type>package</type>
        <parcels>
          <item>
            <weight>2</weight>
            <width>10</width>
            <height>20</height>
            <depth>30</depth>
            <value xsi:nil="true"/>
            <gauge xsi:nil="true"/>
            <description>Opis</description>
            <customer_data xsi:nil="true"/>
          </item>
        </parcels>
        <services>
          <cod>
            <amount>100</amount>
            <iban>iban</iban>
          </cod>
          <rod xsi:nil="true"/>
          <additional_handling>true</additional_handling>
          <ups_saver xsi:nil="true"/>
          <sending_at_point xsi:nil="true"/>
          <private_shipping xsi:nil="true"/>
        </services>
        <label>
          <file_format>PDF</file_format>
          <page_format>A4</page_format>
        </label>
        <regulations_accept>1502183405</regulations_accept>
        <pickup_date xsi:nil="true"/>
      </data>
    </ns1:createPackage>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład dpd-services-response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:createPackageResponse>
      <createPackageResult>
        <id>8394810</id>
        <partner_reference_number>test/1517835930</partner_reference_number>
        <documents>
          <label>
            <format>pdf</format>
            <content>obcietybase64===</content>
          </label>
          <protocol>
            <format>pdf</format>
            <content>obcietybase64===</content>
          </protocol>
          <cod>
            <format/>
            <content>obcietybase64===</content>
          </cod>
          <regulation>
            <format>pdf</format>
            <content>obcietybase64===</content>
          </regulation>
        </documents>
        <parcels>
          <item>
            <package_no>0000000273068Q</package_no>
            <state>sent</state>
          </item>
        </parcels>
        <pricing>
          <price>30.68</price>
          <price_net>24.94</price_net>
          <tax>23</tax>
        </pricing>
        <pickup_date>
          <date>2018-02-05</date>
          <min_time>15:00</min_time>
          <max_time>17:00</max_time>
        </pickup_date>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </createPackageResult>
    </ns1:createPackageResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład ups-bad-request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:createPackage>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
        <partner_reference_number>test/1517836137</partner_reference_number>
        <service_id>856</service_id>
        <sender>
          <name>Jan Kowalski</name>
          <email>jan@kowalski.pl</email>
          <company>Spinacz.pl</company>
          <street>Polna 1/2</street>
          <postcode>82-300</postcode>
          <city>Elbląg</city>
          <country_code>PL</country_code>
          <county xsi:nil="true"/>
          <phone>500123456</phone>
          <point xsi:nil="true"/>
        </sender>
        <receiver>
          <name>Adam Mickiewicz</name>
          <email>adam@mickiewicz.pl</email>
          <company>Furgonetka.pl</company>
          <street>Błotna 2/3</street>
          <postcode>80-300</postcode>
          <city>Gdańsk</city>
          <country_code>PL</country_code>
          <county xsi:nil="true"/>
          <phone>501214771</phone>
          <point xsi:nil="true"/>
        </receiver>
        <pickup xsi:nil="true"/>
        <user_reference_number xsi:nil="true"/>
        <type>package</type>
        <parcels>
          <item>
            <weight>2</weight>
            <width xsi:nil="true"/>
            <height xsi:nil="true"/>
            <depth>30</depth>
            <value xsi:nil="true"/>
            <gauge xsi:nil="true"/>
            <description>Opis</description>
            <customer_data xsi:nil="true"/>
          </item>
        </parcels>
        <services>
          <cod xsi:nil="true"/>
          <rod xsi:nil="true"/>
          <additional_handling xsi:nil="true"/>
          <ups_saver xsi:nil="true"/>
          <sending_at_point xsi:nil="true"/>
          <private_shipping xsi:nil="true"/>
        </services>
        <label>
          <file_format>PDF</file_format>
          <page_format>A4</page_format>
        </label>
        <regulations_accept>0</regulations_accept>
        <pickup_date xsi:nil="true"/>
      </data>
    </ns1:createPackage>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład ups-bad-response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:createPackageResponse>
      <createPackageResult>
        <id xsi:nil="true"/>
        <partner_reference_number>test/1517836137</partner_reference_number>
        <documents xsi:nil="true"/>
        <parcels xsi:nil="true"/>
        <pricing xsi:nil="true"/>
        <pickup_date xsi:nil="true"/>
        <errors>
          <item>
            <field>regulations_accept</field>
            <message>Przed nadaniem przesyłki konieczna jest akceptacja regulaminu.</message>
          </item>
          <item>
            <field>width_1</field>
            <message>Pole nie może być puste</message>
          </item>
          <item>
            <field>height_1</field>
            <message>Pole nie może być puste</message>
          </item>
          <item>
            <field>dimensions_1</field>
            <message>Wpisz prawidłowe wymiary przesyłki.</message>
          </item>
        </errors>
      </createPackageResult>
    </ns1:createPackageResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

GetAvailablePickupHoursResult getAvailablePickupHours (GetAvailablePickupHoursParams)

Metoda umożliwia pobranie dostępnych terminów odbioru przesyłki przez przewoźnika. Dla UPS zawsze jest jeden zakres i oznacza on min_time - godzinę do której należy zamówić kuriera max_time - najpóźniejszy czas odbioru przesyłki.

Przykład request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getAvailablePickupHours>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
        <service_id>821</service_id>
        <ready_date>2018-02-06</ready_date>
        <sender>
          <postcode>82-300</postcode>
          <country_code>PL</country_code>
        </sender>
        <receiver>
          <postcode>80-300</postcode>
          <country_code>PL</country_code>
        </receiver>
        <services>
          <ups_saver xsi:nil="true"/>
        </services>
      </data>
    </ns1:getAvailablePickupHours>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getAvailablePickupHoursResponse>
      <getAvailablePickupHoursResult>
        <pickup_date>
          <item>
            <date>2018-02-06</date>
            <min_time>10:00</min_time>
            <max_time>12:00</max_time>
          </item>
          <item>
            <date>2018-02-06</date>
            <min_time>12:00</min_time>
            <max_time>14:00</max_time>
          </item>
          <item>
            <date>2018-02-06</date>
            <min_time>14:00</min_time>
            <max_time>16:00</max_time>
          </item>
          <item>
            <date>2018-02-06</date>
            <min_time>15:00</min_time>
            <max_time>17:00</max_time>
          </item>
          <item>
            <date>2018-02-06</date>
            <min_time>16:00</min_time>
            <max_time>18:00</max_time>
          </item>
        </pickup_date>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </getAvailablePickupHoursResult>
    </ns1:getAvailablePickupHoursResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

GetBalanceResult getBalance (GetBalanceParams)

Metoda umożliwia pobranie salda na koncie użytkownika.

Przykład request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getBalance>
      <data>
        <auth>
          <access_token>
            access_token
          </access_token>
        </auth>
      </data>
    </ns1:getBalance>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getBalanceResponse>
      <getBalanceResult>
        <balance>27.65</balance>
        <credit_limit>2000</credit_limit>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </getBalanceResult>
    </ns1:getBalanceResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Details getPackageDetails (GetPackageDetailsParams)

Metoda umożliwia pobieranie szczegółów przesyłki. Odpowiedź zawiera Id przesyłki, dokumenty, wycenę, status przesyłki oraz przewidywaną datę podjazdu kuriera.

Przykład request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getPackageDetails>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
        <partner_reference_number>test/1517837565</partner_reference_number>
      </data>
    </ns1:getPackageDetails>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getPackageDetailsResponse>
      <getPackageDetailsResult>
        <id>8394816</id>
        <partner_reference_number>test/1517837565</partner_reference_number>
        <documents>
          <label>
            <format>pdf</format>
            <content>obcietybase64===</content>
          </label>
          <protocol>
            <format>pdf</format>
            <content>obcietybase64===</content>
          </protocol>
          <cod>
            <format/>
            <content>obcietybase64===</content>
          </cod>
          <regulation>
            <format>pdf</format>
            <content>obcietybase64===</content>
          </regulation>
        </documents>
        <parcels>
          <item>
            <package_no>0000000273083Q</package_no>
            <state>sent</state>
          </item>
        </parcels>
        <pricing>
          <price>15.18</price>
          <price_net>12.34</price_net>
          <tax>23</tax>
        </pricing>
        <pickup_date>
          <date>2018-02-05</date>
          <min_time>15:00</min_time>
          <max_time>17:00</max_time>
        </pickup_date>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </getPackageDetailsResult>
    </ns1:getPackageDetailsResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

GetPackageFormUrlResult getPackageFormUrl (GetPackageFormUrlParams)

Metoda służy do wygenerowania unikalnego adresu URL do formularza dodawania przesyłki

Przykład request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
	<SOAP-ENV:Body>
		<ns1:getPackageFormUrl>
			<data>
				<auth>
					<access_token>access_token</access_token>
				</auth>
				<sender>
					<name>Jan Kowalski</name>
					<email>jan@kowalski.pl</email>
					<company xsi:nil="true"/>
					<street>Polna 1/2</street>
					<postcode>82-300</postcode>
					<city>Elbląg</city>
					<country_code>PL</country_code>
					<county xsi:nil="true"/>
					<phone>500123456</phone>
					<point xsi:nil="true"/>
				</sender>
				<receiver>
					<name>Adam Mickiewicz</name>
					<email>adam@mickiewicz.pl</email>
					<company xsi:nil="true"/>
					<street>Błotna 2/3</street>
					<postcode>80-300</postcode>
					<city>Gdańsk</city>
					<country_code>PL</country_code>
					<county xsi:nil="true"/>
					<phone>501214771</phone>
					<point xsi:nil="true"/>
				</receiver>
				<service>dpd</service>
				<type>package</type>
				<parcels>
					<item>
						<weight>10</weight>
						<width>20</width>
						<height>50</height>
						<depth>20</depth>
						<value>200</value>
						<gauge xsi:nil="true"/>
						<description>Opis</description>
						<customer_data xsi:nil="true"/>
					</item>
				</parcels>
				<services>
					<cod>
						<amount>100</amount>
						<iban>96109010307987071635139352</iban>
						<name>Jan Kowalski</name>
						<express xsi:nil="true"/>
					</cod>
					<rod xsi:nil="true"/>
					<guarantee_0930 xsi:nil="true"/>
					<guarantee_1200 xsi:nil="true"/>
					<saturday_delivery xsi:nil="true"/>
					<additional_handling xsi:nil="true"/>
					<ups_saver xsi:nil="true"/>
					<sending_at_point xsi:nil="true"/>
					<private_shipping xsi:nil="true"/>
					<sms_predelivery_information xsi:nil="true"/>
					<insurance xsi:nil="true"/>
					<fragile xsi:nil="true"/>
					<fedex_priority xsi:nil="true"/>
					<xpress_plus xsi:nil="true"/>
				</services>
				<pickup_date xsi:nil="true"/>
				<partner_reference_number>100000</partner_reference_number>
				<user_reference_number xsi:nil="true"/>
				<sale_source_id xsi:nil="true"/>
			</data>
		</ns1:getPackageFormUrl>
	</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
	<SOAP-ENV:Body>
		<ns1:getPackageFormUrlResponse>
			<getPackageFormUrlResult>
				<url>
					https://shop-test.furgonetka.pl/integrations/package_form/3224b063184330ff745b8075877ce5479088b4b46c969f7edc004288e2b61c6e
				</url>
				<errors xsi:nil="true"/>
			</getPackageFormUrlResult>
		</ns1:getPackageFormUrlResponse>
	</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

GetPackagesTrackingResult getPackagesTracking (GetPackagesTrackingParams)

Metoda służy do pobierania pełnego trackingu wielu przesyłek.
Używanie metody dozwolone jest jedynie dla własnych przesyłek. Metoda nie może być używana jako endpoint innego produktu np. strony/aplikacji ze śledzeniem przesyłek.

Przykład request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getPackagesTracking>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
        <packages>
          <item>
            <package_no>0000000339662Q</package_no>
          </item>
          <item>
            <package_no>523000019915001012381208</package_no>
          </item>
        </packages>
      </data>
    </ns1:getPackagesTracking>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getPackagesTrackingResponse>
      <getPackagesTrackingResult>
        <packages>
          <item>
            <package_no>0000000339662Q</package_no>
            <tracking>
              <item>
                <state>ordered</state>
                <status>Zamówienie przesyłki na Furgonetka.pl</status>
                <datetime>2018-11-22 12:56:30</datetime>
                <branch>ELBLĄG</branch>
              </item>
            </tracking>
          </item>
          <item>
            <package_no>523000019915001012381208</package_no>
            <tracking>
              <item>
                <state>ordered</state>
                <status>Zamówienie przesyłki na Furgonetka.pl</status>
                <datetime>2019-04-16 11:03:40</datetime>
                <branch></branch>
              </item>
              <item>
                <state>ordered</state>
                <status>Przygotowana przez Nadawcę.</status>
                <datetime>2019-04-16 10:04:00</datetime>
                <branch></branch>
              </item>
            </tracking>
          </item>
        </packages>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </getPackagesTrackingResult>
    </ns1:getPackagesTrackingResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

GetRegulationsResult getRegulations (GetRegulationsParams)

Metoda służy do pobierania regulaminów przewoźników. Dostarcza wersję regulaminu oraz adresy i tytuły dokumentów do akceptacji.

Przykład request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getRegulations>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
      </data>
    </ns1:getRegulations>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getRegulationsResponse>
      <getRegulationsResult>
        <services>
          <item>
            <name>DPD</name>
            <version>1502183405</version>
            <datetime>2017-08-08 11:10:05</datetime>
            <service_type>dpd</service_type>
            <documents>
              <item>
                <name>Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Krajowym DPD Polska sp. z o.o.</name>
                <url>https://www.dpd.com.pl/var/storage/original/application/787a78f706f5c18970b8f181b6bf294b.pdf</url>
              </item>
              <item>
                <name>Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o.</name>
                <url>https://www.dpd.com.pl/var/storage/original/application/87a4123745b953329ea52a2e77ab1d20.pdf</url>
              </item>
            </documents>
          </item>
          <item>
            <name>UPS</name>
            <version>1502183540</version>
            <datetime>2017-08-08 11:12:20</datetime>
            <service_type>ups</service_type>
            <documents>
              <item>
                <name>UPS</name>
                <url>http://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/service.html</url>
              </item>
              <item>
                <name>Politykę Prywatności UPS</name>
                <url>http://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/privacy.html</url>
              </item>
            </documents>
          </item>
          <item>
            <name>GEIS</name>
            <version>1483315200</version>
            <datetime>2017-01-02 01:00:00</datetime>
            <service_type>kex</service_type>
            <documents>
              <item>
                <name>GEIS</name>
                <url>https://www.geis.pl/data/images/_orig/8/818.pdf</url>
              </item>
            </documents>
          </item>
          <item>
            <name>GLS</name>
            <version>1393632000</version>
            <datetime>2014-03-01 01:00:00</datetime>
            <service_type>gls</service_type>
            <documents>
              <item>
                <name>GLS</name>
                <url>https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin</url>
              </item>
            </documents>
          </item>
          <item>
            <name>X-press</name>
            <version>1383264000</version>
            <datetime>2013-11-01 01:00:00</datetime>
            <service_type>xpress</service_type>
            <documents>
              <item>
                <name>X-Press Couriers</name>
                <url>http://www.x-press.com.pl/content/pliki/364/regulaminswiadczeniauslug2013.pdf</url>
              </item>
            </documents>
          </item>
          <item>
            <name>InPost</name>
            <version>1476230400</version>
            <datetime>2016-10-12 02:00:00</datetime>
            <service_type>inpost</service_type>
            <documents>
              <item>
                <name>Paczkomaty Inpost</name>
                <url>http://www.paczkomaty.pl/pl/cenniki-i-regulaminy</url>
              </item>
            </documents>
          </item>
          <item>
            <name>InPost Kurier</name>
            <version>1483228800</version>
            <datetime>2017-01-01 01:00:00</datetime>
            <service_type>inpostkurier</service_type>
            <documents>
              <item>
                <name>InPost Express Sp. z o.o.</name>
                <url>https://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy</url>
              </item>
            </documents>
          </item>
          <item>
            <name>FedEx</name>
            <version>1443225600</version>
            <datetime>2015-09-26 02:00:00</datetime>
            <service_type>fedex</service_type>
            <documents>
              <item>
                <name>FedEx</name>
                <url>http://www.fedex.com/pl/services/terms/</url>
              </item>
            </documents>
          </item>
          <item>
            <name>Paczka w RUCHu</name>
            <version>1484697600</version>
            <datetime>2017-01-18 01:00:00</datetime>
            <service_type>ruch</service_type>
            <documents>
              <item>
                <name>Paczka w RUCHu</name>
                <url>https://www.paczkawruchu.pl/files/Regulamin.pdf</url>
              </item>
            </documents>
          </item>
          <item>
            <name>Poczta Polska</name>
            <version>1483315200</version>
            <datetime>2017-01-02 01:00:00</datetime>
            <service_type>poczta</service_type>
            <documents>
              <item>
                <name>Poczty Polskiej</name>
                <url>http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2012/08/OWU-przesylek-nadawanych-przez-Klienta-Biznesowego.pdf</url>
              </item>
              <item>
                <name>OWU Poczty Polskiej</name>
                <url>http://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2014/10/REGULAMIN-POCZTEX_20140916.zip</url>
              </item>
            </documents>
          </item>
          <item>
            <name>ETL</name>
            <version>1435708800</version>
            <datetime>2015-07-01 02:00:00</datetime>
            <service_type>etl</service_type>
            <documents>
              <item>
                <name>ETL</name>
                <url>http://www.etlogistik.com/Upload/Files/pl/docs/REGULAMIN%20ETL%20(aktualizacja%2020150701).pdf</url>
              </item>
            </documents>
          </item>
        </services>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </getRegulationsResult>
    </ns1:getRegulationsResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

GetServicesResult getServices (GetServicesParams)

Metoda służy do pobierania listy skonfigurowanych na koncie przewoźników. Zawiea Id przewoźnika, jego typ oraz nadą mu nazwę.

Przykład request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getServices>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
      </data>
    </ns1:getServices>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getServicesResponse>
      <getServicesResult>
        <services>
          <item>
            <name>DPD (kurier)</name>
            <type>dpd</type>
            <id>821</id>
            <additionalServices>
              <item>additional_handling</item>
              <item>cod</item>
              <item>cod_express</item>
              <item>guarantee_0930</item>
              <item>guarantee_1200</item>
              <item>saturday_delivery</item>
              <item>rod</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>InPost (kurier)</name>
            <type>inpost</type>
            <id>822</id>
            <additionalServices>
              <item>cod</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>Własny InPost</name>
            <type>inpost</type>
            <id>848</id>
            <additionalServices>
              <item>cod</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>Borkerka UPS</name>
            <type>ups</type>
            <id>856</id>
            <additionalServices>
              <item>additional_handling</item>
              <item>cod</item>
              <item>rod</item>
              <item>ups_saver</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>GLS</name>
            <type>gls</type>
            <id>857</id>
            <additionalServices>
              <item>additional_handling</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>InPost Kurier</name>
            <type>inpostkurier</type>
            <id>858</id>
            <additionalServices>
              <item>additional_handling</item>
              <item>sms_predelivery_information</item>
              <item>cod</item>
              <item>saturday_delivery</item>
              <item>rod</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>FedEx (kurier)</name>
            <type>fedex</type>
            <id>859</id>
            <additionalServices>
              <item>additional_handling</item>
              <item>cod</item>
              <item>cod_express</item>
              <item>rod</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>Poczta Polska</name>
            <type>poczta</type>
            <id>860</id>
            <additionalServices>
              <item>cod</item>
              <item>fragile</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>Własny DPD</name>
            <type>dpd</type>
            <id>861</id>
            <additionalServices>
              <item>additional_handling</item>
              <item>cod</item>
              <item>guarantee_0930</item>
              <item>guarantee_1200</item>
              <item>saturday_delivery</item>
              <item>rod</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>DHL Parcel</name>
            <type>dhl</type>
            <id>862</id>
            <additionalServices>
              <item>additional_handling</item>
              <item>sms_predelivery_information</item>
              <item>cod</item>
              <item>guarantee_0930</item>
              <item>guarantee_1200</item>
              <item>saturday_delivery</item>
              <item>rod</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>DHL Express</name>
            <type>dhlinternational</type>
            <id>863</id>
            <additionalServices>
              <item>additional_handling</item>
              <item>sms_predelivery_information</item>
              <item>cod</item>
              <item>guarantee_0930</item>
              <item>guarantee_1200</item>
              <item>saturday_delivery</item>
              <item>rod</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>Paczka w RUCHu</name>
            <type>ruch</type>
            <id>864</id>
            <additionalServices/>
          </item>
          <item>
            <name>DHL Parcel</name>
            <type>dhl</type>
            <id>961</id>
            <additionalServices>
              <item>additional_handling</item>
              <item>sms_predelivery_information</item>
              <item>cod</item>
              <item>guarantee_0930</item>
              <item>guarantee_1200</item>
              <item>saturday_delivery</item>
              <item>rod</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>K-EXx</name>
            <type>kex</type>
            <id>988</id>
            <additionalServices>
              <item>cod</item>
              <item>cod_express</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>InPost</name>
            <type>inpost</type>
            <id>2289</id>
            <additionalServices>
              <item>cod</item>
            </additionalServices>
          </item>
          <item>
            <name>X-press</name>
            <type>xpress</type>
            <id>4083</id>
            <additionalServices/>
          </item>
        </services>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </getServicesResult>
    </ns1:getServicesResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

PayResult pay (PayParams)

Metoda służy do generowania adresu płatności, która doładuje konto w serwisie w celu zlecenia odbioru przesyłek.

Przykład request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:pay>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
        <amount>16.5</amount>
        <url>https://testowyurl.pl</url>
        <reference_id>payment123</reference_id>
      </data>
    </ns1:pay>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:payResponse>
      <payResult>
        <url>http://furgonetka.pl/partner/payment/hashxxx</url>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </payResult>
    </ns1:payResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

PickupResult pickup (PickupParams)

Metoda służy do zlecania odbioru przesyłek.

Przykład request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
	<SOAP-ENV:Body>
		<ns1:pickup>
			<data>
				<auth>
					<access_token>access_token</access_token>
				</auth>
				<packages_ids>
					<item>4387764</item>
				</packages_ids>
			</data>
		</ns1:pickup>
	</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
	<SOAP-ENV:Body>
		<ns1:pickupResponse>
			<pickupResult>
				<ordered_packages_ids>
					<item>4387764</item>
				</ordered_packages_ids>
				<pickup_fees xsi:nil="true"/>
				<packages_order_errors xsi:nil="true"/>
				<errors xsi:nil="true"/>
			</pickupResult>
		</ns1:pickupResponse>
	</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

ValidateResult validatePackage (Package)

Metoda służy do sprawdzania poprawności danych do utworzenia przesyłki.

Przykład request.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:validatePackage>
      <data>
        <auth>
          <access_token>access_token</access_token>
        </auth>
        <partner_reference_number/>
        <service_id>821</service_id>
        <sender>
          <name>Jan Kowalski</name>
          <email>jan@kowalski.pl</email>
          <company>Spinacz.pl</company>
          <street>Polna 1/2</street>
          <postcode>82-300</postcode>
          <city>Elbląg</city>
          <country_code>PL</country_code>
          <county xsi:nil="true"/>
          <phone>500123456</phone>
          <point xsi:nil="true"/>
        </sender>
        <receiver>
          <name>Adam Mickiewicz</name>
          <email>adam@mickiewicz.pl</email>
          <company>Furgonetka.pl</company>
          <street>Błotna 2/3</street>
          <postcode>80-300</postcode>
          <city>Gdańsk</city>
          <country_code>PL</country_code>
          <county xsi:nil="true"/>
          <phone>501214771</phone>
          <point xsi:nil="true"/>
        </receiver>
        <pickup xsi:nil="true"/>
        <user_reference_number xsi:nil="true"/>
        <type>package</type>
        <parcels>
          <item>
            <weight>2</weight>
            <width>10</width>
            <height>20</height>
            <depth>30</depth>
            <value xsi:nil="true"/>
            <gauge xsi:nil="true"/>
            <description>Opis</description>
            <customer_data xsi:nil="true"/>
          </item>
        </parcels>
        <services>
          <cod>
            <amount>100</amount>
            <iban>iban</iban>
            <name>Jan Kowalski</name>
          </cod>
          <rod xsi:nil="true"/>
          <additional_handling xsi:nil="true"/>
          <ups_saver xsi:nil="true"/>
          <sending_at_point xsi:nil="true"/>
          <private_shipping xsi:nil="true"/>
        </services>
        <label>
          <file_format>PDF</file_format>
          <page_format>A4</page_format>
        </label>
        <regulations_accept>1502183405</regulations_accept>
        <pickup_date xsi:nil="true"/>
      </data>
    </ns1:validatePackage>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykład response.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:validatePackageResponse>
      <validatePackageResult>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </validatePackageResult>
    </ns1:validatePackageResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Struktury

Struktura AccountExistsParams
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
email string wymagany E-mail użytkownika z systemu partnera
Struktura AccountExistsResult
status string opcjonalny Informacja czy konto istnieje. Przyjmuje wartości: NOT_EXISTS | EXISTS | NO_ACTIVE
partner_account_id string opcjonalny ID konta z serwisu partnera
oauth OAuth opcjonalny Struktura zawierająca dane dostępowe OAuth
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura AddIntegrationSourceParams
auth Auth wymagany Authorization data.
integration_type string wymagany Specific integration type.
module_version string opcjonalny Version of the module.
data_1 string opcjonalny Integration data 1.
data_2 string opcjonalny Integration data 2.
data_3 string opcjonalny Integration data 3.
data_4 string opcjonalny Integration data 4.
data_5 string opcjonalny Integration data 5.
data_6 string opcjonalny Integration data 6.
Struktura AddIntegrationSourceResult
source_id int opcjonalny Source ID.
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura AddPackageToTrackingParams
auth Auth wymagany Authorization data.
name string opcjonalny Nazwa przydzielona przez użytkownika
package_no string wymagany Numer listu przewozowego
service string opcjonalny Typ przewoźnika (jeśli nie zostanie przesyłana to WebService spróbuje to sam określić)
więcej informacji
Struktura AddPackageToTrackingResult
package_id int wymagany Identyfikator przesyłki
service string opcjonalny Typ przewoźnika
więcej informacji
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura Auth
access_token string wymagany Token użytkownika zalogowanego przez OAuth
więcej informacji
Struktura CalculatePackage
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
sender Sender wymagany Struktura zawierająca informacje o nadawcy
receiver Receiver wymagany Struktura zawierająca informacje o odbiorcy
pickup Pickup opcjonalny Struktura zawierająca informacje o miejscu odbioru przesyłki przez kuriera
type string wymagany Typ przesyłki, dopuszczalne wartości: package - paczka, dox - koperta, pallette - paleta
więcej informacji
parcels Parcel [] wymagany Tablica zawierająca informacje o przesyłkach. Maksymalnie liczba przesyłek dla przewoźnika DHL Pracel, DPD, GLS, InPost Kurier, UPS - 10; DHL Express, Furgonetka Dziś, FedEx, InPost, KEX, Poczta, Ruch - 1, Xpress - 1
services Services opcjonalny Struktura zawierająca informacje o usługach dodatkowych
pickup_date PickupDate opcjonalny Struktura zawierająca informację o dacie odbioru przesłki. Dostępna jest dla DPD, DHL, UPS, FedEx i Poczty Polskiej.
więcej informacji
Struktura CalculatePackageResult
services_pricing ServicePricing [] opcjonalny Lista cen przesyłek w zależności od przewoźnika
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura CancelPackageParams
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
id int wymagany Id przesyłki
Struktura CancelPackageResult
packages CanceledPackage [] opcjonalny Lista anulowanych przesyłek
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura CanceledPackage
id int wymagany Id przesyłki
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura Cod
amount float wymagany Wartość pobrania w PLN
iban string wymagany Numer rachunku bankowego
name string wymagany Właściciel rachunku bankowego
express bool opcjonalny Usługa pobraniowa Express. Kwota pobrania wysyłana jest nadawcy 1 dzień roboczy po dostarczeniu przesyłki. Usługo dostępna dla: DPD, FedEx i GEIS.
Struktura CreateAccountParams
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
partner_account_id string wymagany ID konta z serwisu partnera
account_type string wymagany Rodzaj konta. Przyjmuje wartości: PERSONAL | COMPANY
name string opcjonalny Imię
surname string opcjonalny Nazwisko
company string opcjonalny Nazwa firmy
street string opcjonalny Ulica, numer domu i lokalu
postcode string opcjonalny Kod pocztowy
city string opcjonalny Miasto
country_code string opcjonalny Kod kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2
więcej informacji
county string opcjonalny Hrabstwo
email string wymagany Adres e-mail
phone string opcjonalny Numer telefonu
nip string opcjonalny Numer NIP
Struktura CreateAccountResult
oauth OAuth opcjonalny Struktura zawierająca dane dostępowe OAuth
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura CreateIntegrationOAuthApplicationParams
integration_type string wymagany Typ integracji. Dostępne wartości: prestashop, magento.
url string wymagany Adres powrotu po pomyślnym uwierzytelnieniu OAuth.
data_1 string wymagany Dane służące do autoryzacji integracji.
data_2 string wymagany Dane służące do autoryzacji integracji.
data_3 string opcjonalny Dane służące do autoryzacji integracji.
Struktura CreateIntegrationOAuthApplicationResult
client_id string opcjonalny OAuth application client ID
client_secret string opcjonalny OAuth application client Secret
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura Details
id int opcjonalny ID przesyłki
partner_reference_number string opcjonalny Unikalny numer zamówienia z systemu partnera
documents Documents opcjonalny Struktura zawierająca informacje o dokumentach przewozowych
parcels DetailsParcel [] opcjonalny Tablica zawierająca numery listów przewozowych
pricing Pricing opcjonalny Struktura zawierająca informację o wycenie przesyłki
pickup_date PickupDate opcjonalny Struktura zawierająca informację o dacie odbioru przesłki
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura DetailsParcel
package_no string wymagany Numer listu przewozowego
state string wymagany Stan przesyłki
więcej informacji
Struktura Documents
label File wymagany Struktura zawierająca etykietę
protocol File wymagany Struktura zawierająca protokół
cod File wymagany Struktura zawierająca dokumenty COD
regulation File wymagany Struktura zawierająca regulamin
Struktura Error
field string wymagany Nazwa pola
message string wymagany Treść błędu
Struktura File
format string wymagany Format pliku (PDF, ZPL, EPL)
więcej informacji
content string wymagany Zawartość pliku w base64
Struktura GetAvailablePickupHoursParams
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
service_id int wymagany Id przewoźnika skonfigurowanego w serwisie
ready_date string wymagany Data kiedy przesyłka będzie gotowa do nadania w formacie YYYY-MM-DD
sender GetAvailablePickupHoursSender wymagany Struktura zawierająca informacje o nadawcy
receiver GetAvailablePickupHoursReceiver opcjonalny Struktura zawierająca informacje o odbiorcy
services GetAvailablePickupHoursServices opcjonalny Struktura zawierająca informacje o usługach dodatkowych
weight float opcjonalny Waga przesyłki
Struktura GetAvailablePickupHoursReceiver
country_code string wymagany Kod kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2
więcej informacji
Struktura GetAvailablePickupHoursResult
pickup_date PickupDate [] opcjonalny Data podjazdu
więcej informacji
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura GetAvailablePickupHoursSender
postcode string wymagany Kod pocztowy nadawcy
country_code string opcjonalny Kod kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2
więcej informacji
Struktura GetAvailablePickupHoursServices
ups_saver bool opcjonalny UPS Express Saver
Struktura GetBalanceParams
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
Struktura GetBalanceResult
balance float opcjonalny Stan konta w PLN
credit_limit float opcjonalny Limit kredytowy w PLN
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura GetPackageDetailsParams
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
partner_reference_number string opcjonalny Unikalny numer zamówienia z systemu partnera (wymagany, gdy nie został przesłany package_no)
package_no string opcjonalny Numer przesyłki (wymagany, gdy nie został przesłany partner_reference_number)
Struktura GetPackageFormUrlParams
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne.
sender Sender wymagany Struktura zawierająca informacje o nadawcy.
receiver Receiver wymagany Struktura zawierająca informacje o odbiorcy.
service string opcjonalny Typ wybranego przewoźnika (wymagany w przypadku podanego punktu nadania/odbioru). Dopuszczalne wartości: dhl, dpd, fedex, ups, inpost, inpostkurier, poczta, kex, ruch, xpress.
type string opcjonalny Typ przesyłki. Dopuszczalne wartości: package - paczka, dox - koperta, pallette - paleta.
parcels Parcel [] opcjonalny Tablica zawierająca informacje o przesyłkach.
services Services opcjonalny Struktura zawierająca informacje o usługach dodatkowych.
pickup_date PickupDate opcjonalny Struktura zawierająca informację o dacie odbioru przesłki. Dostępna jest dla DPD, DHL, UPS, FedEx i Poczty Polskiej.
więcej informacji
partner_reference_number string wymagany Unikalny numer zamówienia z systemu partnera.
user_reference_number string opcjonalny Numer dokumentu sprzedaży, który znajdzie się na etykiecie.
sale_source_id int opcjonalny Identyfikator źródła sprzedaży powiązanego z integracją.
Struktura GetPackageFormUrlResult
url string opcjonalny Adres URL do formularza dodawania przesyłki
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura GetPackagesTrackingParams
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
packages TrackingPackage [] wymagany Lista przesyłek
Struktura GetPackagesTrackingResult
packages TrackingPackageResult [] opcjonalny Lista przesyłek
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura GetRegulationsParams
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
Struktura GetRegulationsResult
services Regulations [] opcjonalny Lista regulaminów per przewoźnik
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura GetServicesParams
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
Struktura GetServicesResult
services Service [] opcjonalny Lista przewoźników
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura Label
file_format string wymagany Format pliku z etykietą (pdf, epl, zpl)
więcej informacji
page_format string wymagany Dla PDF - format papieru A4 lub A6
Struktura OAuth
access_token string opcjonalny Access token założonego konta
token_type string opcjonalny Typ tokena, w tym przypadku Bearer
expires_in int opcjonalny Czas ważności tokena dostępowego w sekundach (30 dni)
refresh_token string opcjonalny Token pozwalający na przedłużenie ważności autoryzacji użytkownika dla aplikacji do 3 miesięcy
Struktura Package
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
partner_reference_number string wymagany Unikalny numer zamówienia z systemu partnera
service_id int wymagany Id przewoźnika skonfigurowanego w serwisie
sender Sender wymagany Struktura zawierająca informacje o nadawcy
receiver Receiver wymagany Struktura zawierająca informacje o odbiorcy
pickup Pickup opcjonalny Struktura zawierająca informacje o miejscu odbioru przesyłki przez kuriera
user_reference_number string opcjonalny Numer dokumentu sprzedaży, który znajdzie się na etykiecie. U następujących przewoźników, liczba znaków, które znajdą się na etykiecie jest ograniczona: DPD (27), Fedex (30), UPS (35), Inpost (28), GLS (25)
type string wymagany Typ przesyłki, dopuszczalne wartości: package - paczka, dox - koperta, pallette - paleta
więcej informacji
parcels Parcel [] wymagany Tablica zawierająca informacje o przesyłkach. Maksymalnie liczba przesyłek dla przewoźnika DHL Pracel, DPD, GLS, InPost Kurier, UPS - 10; DHL Express, Furgonetka Dziś, FedEx, InPost, KEX, Poczta, Ruch - 1, Xpress - 1
services Services opcjonalny Struktura zawierająca informacje o usługach dodatkowych
label Label wymagany Struktura zawierająca ustawienia formatu zwracanej etykiety
regulations_accept int wymagany Wersja regulaminu, którą akceptuje użytkownik (wymagany dla przewoźników z umową furgonetka.pl)
pickup_date PickupDate opcjonalny Struktura zawierająca informację o dacie odbioru przesłki. Dostępna jest dla DPD, DHL, UPS, FedEx i Poczty Polskiej.
więcej informacji
request_collection bool opcjonalny Parametr określa czy dla przesyłki ma zostać zlecony odbiór (domyślna wartość true).
Struktura PackageOrderError
package_id int wymagany Identyfikator przesyłki
code string wymagany Kod błędu
error string wymagany Treść błędu
Struktura Parcel
weight float opcjonalny Waga paczki w kg
width int opcjonalny Szerokość paczki w cm
height int opcjonalny Wysokość paczki w cm
depth int opcjonalny Długość paczki w cm
value float opcjonalny Wartość przesyłki w PLN (od podania tej wartości zależy ubezpieczenie przesyłki)
gauge string opcjonalny Gabaryt (wymagany dla InPost i Poczta), dostępne wartości InPost: A, B, C; Poczta Kurier48: XS, S, M, L, XL, XXL; Poczta Polecony: S, M, L
description string opcjonalny Opis zawartości paczki
customer_data string opcjonalny Uwagi na etykiecie
Struktura PayParams
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
amount float wymagany Kwota w PLN
url string wymagany Adres URL do powrotu na stronę partnera. Do adresu zostanie dodany parametr "status" o wartościach SUCCESS lub FAIL.
reference_id string wymagany Numer płatności z systemu partnera
Struktura PayResult
url string opcjonalny Adres URL do płatności
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura Pickup
name string opcjonalny Imię i nazwisko
email string opcjonalny Email
company string opcjonalny Nazwa firmy
street string wymagany Ulica, numer domu i lokalu nadawcy
postcode string wymagany Kod pocztowy
city string wymagany Miasto
country_code string opcjonalny Kod kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2
więcej informacji
county string opcjonalny Hrabstwo (tylko przesyłki międzynarodowe)
phone string opcjonalny Numer telefonu
Struktura PickupDate
date string wymagany Data odbioru przesyłki
min_time string wymagany Minimalny czas podjęcia przesyłki
max_time string wymagany Maksymalny czas podjęcia przesyłki
Struktura PickupFee
price_gross float wymagany Cena brutto w PLN
price_net float wymagany Cena netto w PLN
tax int wymagany Procent podatku VAT
packages_ids int [] opcjonalny Identyfikatory przesyłek, których dotyczy opłata
Struktura PickupParams
auth Auth wymagany Dane autoryzacyjne
packages_ids int [] wymagany Identyfikatory przesyłek dla których ma zostać zlecony odbiór (maksymalnie 20)
Struktura PickupResult
ordered_packages_ids int [] opcjonalny Lista identyfikatorów zamówionych przesyłek
pickup_fees PickupFee [] opcjonalny Struktura zawierająca informacje o opłatach za podjazd kuriera (InPost Kurier)
packages_order_errors PackageOrderError [] opcjonalny Lista zawierająca informacje o przesyłkach, dla których wystąpił błąd podczas zlecania odbioru
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji
Struktura Pricing
price_gross float wymagany Cena brutto w PLN
price_net float wymagany Cena netto w PLN
price_base_net float wymagany Cena podstawowa netto w PLN - cena bez usług dodatkowych
tax int wymagany Procent podatku VAT
details PricingDetails [] wymagany Struktura zawierająca szczegółową wycenę przesyłki
pickup_fee PickupFee opcjonalny Struktura zawierająca informacje o opłacie za podjazd kuriera (InPost Kurier)
Struktura PricingDetails
price_net float wymagany Cena netto w PLN
description string wymagany Opis usługi dodatkowej
Struktura Receiver
name string opcjonalny Imię i nazwisko adresata
email string opcjonalny Email adresata
company string opcjonalny Nazwa firmy
street string wymagany Ulica, numer domu i lokalu adresata
postcode string wymagany Kod pocztowy adresata
city string wymagany Miasto adresata
country_code string opcjonalny Kod kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2
więcej informacji
county string opcjonalny Hrabstwo adresata (tylko przesyłki międzynarodowe)
phone string opcjonalny Numer telefonu adresata
point string opcjonalny Punkt odbioru (UPS Access Point, InPost Paczkomaty, Poczta Polska, Paczka w RUCHu, DPD Pickup).
Struktura Regulations
name string wymagany Nazwa
version int wymagany Wersja regulaminu (timestamp ostatniej zmiany)
datetime string wymagany Data ostatniej zmiany regulaminu
service_type string wymagany Type przewoźnika (np. dpd, fedex, inpost)
więcej informacji
documents RegulationsDocument [] wymagany Lista dokumentów
Struktura RegulationsDocument
name string wymagany Nazwa
url string wymagany Adres URL regulaminu
Struktura Sender
name string opcjonalny Imię i nazwisko nadawcy
email string opcjonalny Email nadawcy
company string opcjonalny Nazwa firmy
street string wymagany Ulica, numer domu i lokalu nadawcy
postcode string wymagany Kod pocztowy nadawcy
city string wymagany Miasto nadawcy
country_code string opcjonalny Kod kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2
więcej informacji
county string opcjonalny Hrabstwo nadawcy (tylko przesyłki międzynarodowe)
phone string opcjonalny Numer telefonu nadawcy
point string opcjonalny Punkt nadania (UPS Access Point, InPost Paczkomaty, Poczta Polska, Paczka w RUCHu, DPD Pickup).
Struktura Service
name string wymagany Nazwa własna przewoźnika
type string wymagany Typ przewoźnika (np. dpd, fedex, inpost)
więcej informacji
id int wymagany Id przewoźnika
additionalServices string [] wymagany Tablica dostępnych usług dodatkowych przewoźnika
więcej informacji
Struktura ServicePricing
service string wymagany Typ przewoźnika
więcej informacji
service_id int wymagany Id przewoźnika skonfigurowanego w serwisie
pricing Pricing opcjonalny Wycena
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami walidacji
Struktura Services
cod Cod opcjonalny Struktura zawierająca informacje o usłudze pobraniowej. Dostępny dla: DPD,​​ UPS,​ FedEx, GEIS (​-​KEX), InPost Paczkomaty, ​​InPost Kurier, ​​Poczta Polska, ​X-press.
rod bool opcjonalny Dokumenty zwrotne. Dostępny dla: DPD,​​ UPS,​​ FedEx, InPost Kurier
guarantee_0930 bool opcjonalny Doręczenie do godziny 9:30 / 10:30. Dostępny dla: DPD.
guarantee_1200 bool opcjonalny Doręczenie do godziny 12:00. Dostępny dla: DPD.
guarantee_next_day bool opcjonalny Doręczenie w następnym dniu roboczym. Dostępny dla: DPD.
saturday_delivery bool opcjonalny Doręczenie w sobotę. Dostępny dla: DPD,​​ InPost Kurier. Wymaga aby data nadania wypadała w piątek.
additional_handling bool opcjonalny Element niestandardowy
ups_saver bool opcjonalny UPS Express Saver
sending_at_point bool opcjonalny Nadanie w punkcie (DPD Pickup, UPS Access Point)
private_shipping bool opcjonalny Doręczenie do osoby prywatnej
sms_predelivery_information bool opcjonalny Awizacja SMS-owa doręczenia. Dostępny dla: ​​InPost Kurier.
insurance bool opcjonalny Ubezpieczenie, dopuszczalne wartości: 0 - Ubezpieczenie przesyłki, 1 - Przesyłka wartościowa. Dostępny dla: Poczta Polska.
fragile bool opcjonalny Usługa "Ostrożnie". Dostępny dla: Poczta Polska.
fedex_priority bool opcjonalny Usługa Fedex Priority - czas doręczenia nawet dwukrotnie szybszy od opcji Economy (do 3 dni roboczych). Dostępny dla: FedEx
xpress_plus bool opcjonalny Usługa X-Press Plus. Dostępny dla: X-Press.
documents_supply bool opcjonalny Usługa dostarczenia dokumentów przewozowych przez firmę kurierską. Dostępny dla: DPD, DHL.
saturday_sunday_delivery bool opcjonalny Usługa "Paczka w Weekend" - doręczenie przesyłki do paczkomatu w sobotę lub niedzielę, przesyłka powinna być nadana od czwartku od godzinny 20:00 do soboty do godziny 13:00.
Struktura Tracking
state string wymagany Stan przesyłki
więcej informacji
status string wymagany Status opisowy
datetime string wymagany Data i godzina statusu
branch string wymagany Oddział/stacja gdzie przebywa przesyłka
Struktura TrackingPackage
package_no string wymagany Numer przesyłki
Struktura TrackingPackageResult
package_no string wymagany Numer przesyłki
tracking Tracking [] opcjonalny
Struktura ValidateResult
errors Error [] opcjonalny Tablica z błędami
więcej informacji

Przewoźnicy

Usługi dodatkowe

Kod usługi Usługa
cod Pobranie przy doręczeniu
cod_express Pobranie przy doręczeniu Express
guarantee_0930 Doręczenie do godziny 9:30
guarantee_1200 Doręczenie do godziny 12:00
saturday_delivery Doręczenie przesyłki w sobotę. W celu realizacji usługi przesyłka powinna być nadana w piątek.
rod Dokumenty zwrotne
fragile Usługa "Ostrożnie"
sms_predelivery_information Awizacja SMS-owa dostawy
ups_saver UPS Express Saver
private_shipping Doręczenie do osoby prywatnej
fedex_priority FedEx Priority
sending_at_point Nadanie w punkcie (DPD Pickup, UPS Access Point)
insurance Usługa "Ostrożnie"

Typy przesyłek

Typ Opis Obsługiwani przewoźnicy
package Paczka DPD, UPS, GLS, InPost Paczkomaty, InPost Kurier, FedEx, Poczta Polska, DHL Parcel, DHL Express, Paczka w Ruchu, GEIS (K-EX), X-press
dox Koperta DPD, UPS, GLS, DHL Parcel
pallette Paleta DPD, FedEx, DHL Parcel

Stany przesyłki

Stan Opis
waiting Przesyłka oczekuje na zamówienie/nadanie
ordered Przesyłka zamówiona (poprzednio sent)
collected Przesyłka odebrana od nadawcy
collect-problem Występuje problem z odbiorem przesyłki od nadawcy
transit Przesyłka w przewozie
delivery Przesyłka w trakcie doręczenia
delivery-problem Występuje problem w trakcie doręczenia przesyłki
delivered Przesyłka doręczona
canceled Przesyłka anulowana
returned Przesyłka zwrócona do nadawcy
unexpected-situation Wystąpiła nieoczekiwana sytuacja

Formaty dokumentów

Przewoźnik Formaty
DPD EPL, ZPL, PDF
UPS EPL, ZPL, PDF
GLS EPL, ZPL, PDF (dla usług P&S, P&R, oraz Exchange etykietę przynosi kurier)
GEIS (K-EX) EPL, ZPL, PDF
InPost Paczkomaty EPL, ZPL, PDF
InPost Kurier EPL, ZPL, PDF
Paczka w Ruchu EPL, ZPL, PDF
Poczta Polska EPL, ZPL, PDF
DHL Parcel EPL, ZPL, PDF
DHL Express EPL, ZPL, PDF
X-press EPL, ZPL, PDF
FedEx EPL, ZPL, PDF

Data odbioru przesyłki

Przewoźnik Ilość przedziałów Możliwość modyfikacji
DPD Wiele Nie
DHL 1 Tak
FedEx 1 Nie
Poczta Polska 1 Nie
UPS Wiele Nie

Kody błędów

Kod błędu Opis
ERROR_CREATE_LABEL Wystąpił problem podczas generowania listu przewozowego.
ERROR_PICKUP_DATE Błędna data lub godziny odbior przesyłki.
ERROR_PICKUP Wystąpił problem podczas zlecania odbioru przesyłki.

Przykład użycia WebAPI w PHP

Przykładowy request dla metody createPackage

								
<?php

try {

    
// do obsługi Furgonetka WebAPI posłużymy się klasą SoapClient
    
$client = new \SoapClient('http://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap/v2?wsdl', [
        
'trace' => true,
        
'cache_wsdl' => false,
    ]);

    
// Access token uzyskać możesz pod adresem: https://furgonetka.pl/api/oauth
    
$auth = [
        
'access_token' => 'eyJ...v6A',
    ];

    
// pobieram listę przewoźników skonfigurowanych na koncie
    
$services $client->getServices([
        
'data' => [
            
'auth' => $auth,
        ],
    ])->
getServicesResult;

    if (!
$services->services) {
        if (!empty(
$services->errors)) {
            
$errors $services->errors->item;
        }
        throw new \
Exception('Nie zdołano pobrać listy przewoźników.');
    }

    
$services $services->services->item;

    
// przewoźnik, którym chcę nadać paczkę
    
$service_type 'dpd';

    
// ustalam service_id dla wybranego przewoźnika
    
foreach ($services as $service) {
        if (
$service->type === $service_type) {
            
$service_id $service->id;
            break;
        }
    }

    if (!isset(
$service_id)) {
        throw new \
Exception('Nie zdołano ustalić service_id dla ' $service_type);
    }

    
// pobieram listę aktualnych regulaminów
    
$regulations $client->getRegulations([
        
'data' => [
            
'auth' => $auth,
        ],
    ])->
getRegulationsResult;

    if (!
$regulations->services) {
        if (!empty(
$regulations->errors)) {
            
$errors $regulations->errors->item;
        }
        throw new \
Exception('Nie zdołano pobrać listy regulaminów.');
    }

    
$regulations $regulations->services->item;

    
// ustalam aktualną wersję regulaminu dla wybranego przewoźnika
    
foreach ($regulations as $service) {
        if (
$service->service_type === $service_type) {
            
$regulations_accept $service->version;
            break;
        }
    }

    if (!isset(
$regulations_accept)) {
        throw new \
Exception('Nie ustalono regulaminu dla ' $service_type);
    }

    
// parametry naszej przesyłki
    
$paramsPackages = [
        
'data' => [
            
'auth' => $auth,
            
'partner_reference_number' => 147861,
            
'service_id' => $service_id,
            
'type' => 'package',
            
'regulations_accept' => $regulations_accept,
            
'sender' => [
                
'name' => 'Jan Kowalski',
                
'email' => 'jan@kowalski.pl',
                
'street' => 'Polna 1/2',
                
'postcode' => '82-300',
                
'city' => 'Elbląg',
                
'phone' => '+48 500 999 888',
            ],
            
'receiver' => [
                
'name' => 'Adam Mickiewicz',
                
'email' => 'adam@mickiewicz.pl',
                
'street' => 'Grunwaldzka 22/33',
                
'postcode' => '80-300',
                
'city' => 'Gdańsk',
                
'phone' => '+48 600 999 888',
            ],
            
'label' => [
                
'file_format' => 'pdf',
                
'page_format' => 'a6',
            ],
            
'parcels' => [
                [
                    
'width' => 10,
                    
'height' => 20,
                    
'depth' => 30,
                    
'value' => 555,
                    
'weight' => 11,
                    
'description' => 'Buty dziecięce',
                ],
            ],
            
'services' => [
                
'cod' => [
                    
'amount' => 555,
                    
'iban' => '47114020040000350275770660',
                    
'express' => true,
                    
'name' => 'Jan Kowalski'
                
],
                
'guarantee_0930' => false,
                
'guarantee_1200' => false,
                
'saturday_delivery' => false,
                
'sms_predelivery_information' => false,
                
'insurance' => false,
                
'fragile' => false,
            ],
        ],
    ];

    
// wykonuje metodę "validatePackage", która sprawdzi poprawność parametrów przesyłki
    
$validate $client->validatePackage($paramsPackages)->validatePackageResult;

    if (!empty(
$validate->errors)) {
        
$errors $validate->errors->item;
        throw new \
Exception('Popraw parametry przesyłki.');
    }

    
// parametry poprawne, wykonuje metodę "createPackage" aby utworzyć przesyłkę
    
$package $client->createPackage($paramsPackages)->createPackageResult;

    if (!empty(
$package->errors)) {
        
$errors $package->errors->item;
        throw new \
Exception('Nie udało się dodać przesyłki.');
    }

    
// wyświetlam etykietę
    
header('Content-type: application/pdf');
    
header('Content-Disposition: inline; filename='
         
'etykieta_dla_zamowienia_' . ($package->partner_reference_number).'.pdf');

    echo \
base64_decode($package->documents->label->content);

} catch (\
Exception $e) {

    echo 
'Błąd: '$e->getMessage();

    
// lista błędów zwrócona przez metodę z WebAPI Furgonetka Biznes
    
if (isset($errors)) {
        \
var_dump($errors);
    }

}

Wersje tego dokumentu

Wersja dokumentu Zmiany
1.0 (2018-01-11) Stworzenie dokumentacji
1.1 (2018-02-05) Umożliwienie wyceny przesyłki za pomocą metody validatePackage bez podania service_id
Dodanie parametru reference_id do metody pay
Dodanie parametru pickup_date do metod validatePackage oraz createPackage
Dodanie listy typów przesyłek
Aktualizacja przykładów
1.2 (2018-02-06) Poprawki typo i opisów pól
Dodanie listy typów przewoźników
Podlinkowanie typów danych do tabel
Dodanie listy stanów przesyłki
Dodanie informacji na temat dat odbioru przesyłki
1.3 (2018-02-06) Rozdzielenie metody validatePackage z metodą calculatePackage
1.4 (2018-02-14) Dodanie usług dodatkowych guarantee_0930, guarantee_1200, saturday_delivery w strukturze Services
1.5 (2018-02-16) Dodanie usług dodatkowych Cod/express, sms_predelivery_information, insurance, fragile oraz self_pickup w strukturze Services
1.6 (2018-03-16) Dodanie przykładowego użycia WebAPI w PHP
1.7 (2018-04-04) Dodanie usługi dodatkowej fedex_priority w strukturze Services
1.8 (2018-05-11) Dodanie pola regulation w strukturze Documents
Aktualizacja przykładów
1.9 (2018-05-17) Zmiana nazwy usługi dodatkowej ap_pickup na sending_at_point i opisu w strukturze Services
2.0 (2018-05-22) Dodanie wysyłki e-maili w trakcie wykonywania metody createPackage.
1. Nadawca otrzyma instrukcję nadania oraz dokumenty (protokół, etykietę).
2. Odbiorca przesyłki otrzyma informację o nadaniu do niego przesyłki oraz o możliwości jej śledzenia.
2.1 (2018-05-24) Dodanie metody getBalance służącej do sprawdzania salda oraz limitu kredytowego na koncie użytkownika.
2.2 (2018-08-02) Dodanie pola weight w strukturze GetAvailablePickupHoursParams
2.3 (2018-08-08) Dodanie pola name w strukturze Cod
Aktualizacja przykładów
2.4 (2018-08-20) Dla DPD pole phone w strukturze Receiver jest zawsze wymagane.
2.5 (2018-09-13) Dodanie brakującego parametru w przykładzie użycia WebAPI w PHP
2.6 (2018-10-18) Dodanie pola additionalServices w strukturze Service
2.7 (2019-06-18) Dodanie pola request_collection w strukturze Package oraz dodanie metody pickup, służącej do zlecania odbioru przesyłek.
2.8 (2019-06-19) Aktualizacja listy stanów przesyłki
2.9 (2019-10-31) Usunięcie pola alternative_point w strukturze Receiver
2.10 (2019-11-26) user_reference_number - Dodanie informacji o ilości znaków umieszczanych na etykietach poszczególnych przewoźników Receiver
2.11 (2020-05-06) Dodanie usługi dodatkowej saturday_sunday_delivery w strukturze Services
2.12 (2020-06-01) Dodanie usługi dodatkowej guarantee_next_day w strukturze Services

Furgonetka używa plików cookie. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich przechowywanie. Rozumiem